Klokurenmatrix

De meeste mensen werken van maandag t/m vrijdag tussen 8 uur en 18 uur, alle uren daarbuiten beschouwt de samenleving als afwijkend. Desalniettemin werkt 43% van de beroepsbevolking tijdens deze  “afwijkende” uren (totaal 3,6 miljoen Nederlanders). Werken buiten kantooruren komt onder andere voor in de zorg, logistiek en industrie. Werknemers in deze organisaties krijgen voor het werken tijdens deze afwijkende uren compensatie in de vorm van geld of extra vrije tijd. Een klokurenmatrix is een praktische tool voor het vaststellen van compensatie in geld door het toekennen van toeslagen. In tegenstelling tot een vaste ploegentoeslag, kan met een klokurenmatrix elke medewerker (ook bijvoorbeeld parttimers in ploegendienst) beloond worden voor zijn daadwerkelijk gewerkte onregelmatige uren.

Bezwaarlijke arbeidstijden gedurende de week

Een klokurenmatrix werkt als volgt; het is een tabel waarin aan elk uur van de week een gewicht is toegekend in de vorm van een toeslagpercentage. De uren die het meest bezwaarlijk zijn om te werken krijgen de hoogste toeslag. Per roostercyclus worden de toeslagen bij elkaar opgeteld en door het aantal gewerkte uren gedeeld. De uitkomst is een gemiddelde toeslag per uur.

Het grote voordeel van een klokurenmatrix is dat per persoon of per rooster met maatwerk het toeslagpercentage kan worden berekend. Deze flexibiliteit is er niet wanneer er een vaste toeslag is vastgesteld, bijvoorbeeld een vaste ploegentoeslag.  

Voorbeeld van een klokurenmatrix

Het grote aandachtspunt van een klokurenmatrix is dat het alleen het ongunstige tijdstip van werken compenseert. Het compenseert dus niet de onvoorspelbaarheid en/of onregelmatigheid van een rooster. Het is belangrijk om een dialoog aan te gaan waarin ergonomie en hersteltijd aan de orde komen. Een klokurenmatrix hoeft niet leidend te zijn maar kan ook ondersteunend gebruikt worden.