Wordt er zowel ploegentoeslag als overwerktoeslag betaald over extra gewerkte uren?

Dit hangt af van wat er in de cao is afgesproken. In de meeste cao’s zal staan dat de werkgever geen twee toeslagen hoeft uit te betalen. Bij de beoordeling van de te betalen toeslag geldt dan bijvoorbeeld het hoogste percentage. In andere cao’s kunnen toeslagen weer wel gestapeld worden. De cao bepaalt dus welke regels er precies gelden.