Mag een werkgever de ploegentoeslag eenzijdig wijzigen?

Nee. Als een werkgever besluit om de ploegendiensttoeslag te verlagen dan heeft dit direct effect op het inkomen van de ploegendienstmedewerkers. Dat is een ingrijpende verandering die niet direct is toegestaan, want het salaris is een primaire arbeidsvoorwaarde. Een werkgever kan dus nooit ‘zomaar’ het salaris verlagen. Uitgangspunt is dat als de werknemer een bepaald recht eenmaal heeft verkregen, de werkgever dit recht niet eenzijdig (zonder instemming van de werknemer) kan wijzigen. Toch is het ook niet helemaal onmogelijk. Wordt er onder een cao gewerkt? Dan kan de ploegentoeslag worden verlaagd als cao-partijen het daar in de onderhandelingen over eens worden. De ondernemingsraad moet bij dit soort belangrijke onderwerpen ook akkoord gaan, omdat zij hierover instemmingsrecht heeft. Geldt er geen cao of andere bedrijfsregeling? Dan kan de werkgever de arbeidsvoorwaarde op drie manieren wijzigen: op basis van het eenzijdig wijzigingsbeding (opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst), het goed werkgever- en werknemerschap of de redelijkheid en billijkheid. Voor alle drie opties gelden allerlei – strenge – eisen waaraan niet snel is voldaan (meer hierover leest u op deze blog). Kortom: eenzijdig wijzigen is wel mogelijk, maar wordt alleen in heel uitzonderlijke situaties toegestaan.