Wordt de ploegentoeslag doorbetaald tijdens ziekte?

Ja. Als een werknemer door ziekte komt thuis te zitten heeft hij recht op doorbetaling van het loon. Onder het loonbegrip valt meer dan alleen het basissalaris. Bepaalde toeslagen (zoals de ploegentoeslag) behoren ook te worden doorbetaald indien ze iedere maand vast worden uitgekeerd. Incidentele toeslagen – zoals een eenmalige bonus – maken geen vast onderdeel uit van het salaris en worden daarom niet doorbetaald.